Visitors Hit

8452609 Views

Unit Buhuth

Fungsi Unit :

  • Menjalankan penyelidikan dan menyediakan bahan untuk kertas kerja cadangan fatwa.
  • Mengkaji dan mentahqiq kitab-kitab turath dan muktabar berkaitan hukum dan fatwa.
  • Meneliti dan menyediakan jawapan terhadap tuduhan-tuduhan dan tulisan orientalis/musuh Islam.
  • Menjalankan kajian ke atas fatwa dan manuskrip serta meneliti kesesuaiannya mengikut keadaan semasa dan masalah umat Islam.
  • Memberi khidmat nasihat tentang kemusykilan agama kepada masyarakat.
Rate this item
(0 votes)

Dari Meja Mufti

 

Waktu Solat
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Subuh 88:88
Syuruk 88:88
Zohor 88:88
Asar 88:88
Maghrib 88:88
Isyak 88:88
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 

Go to top