Visitors Hit

8912585 Views

 

Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah mengadakan Hari Semakan Buku Rekod Perkhidmatan dan HRMIS pada 17 April 2017 bagi tujuan memperkemaskan rekod-rekod pegawai-pegawai di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Program ini telah dijalankan dengan kerjasama pegawai-pegawai Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di Bilik Mesyuarat Halaqah.

Dari Meja Mufti

 

Waktu Solat
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Subuh 88:88
Syuruk 88:88
Zohor 88:88
Asar 88:88
Maghrib 88:88
Isyak 88:88
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 

Go to top