Visitors Hit

8445762 Views

SS Mufti Wilayah Persekutuan menerima kunjungan bersejarah daripada rombongan Archbishop Kuala Lumpur, Most Reverend Julian Leow Beng Kim di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pelbagai isu yang dibincangkan bersama khususnya perihal konsep kepelbagaian masyarakat, toleransi, dan sikap hormat-menghormati antara agama. Terima kasih kepada pihak Reverend atas kunjungan ini. Terima kasih kepada Brother Shah Kirit daripada Global UNITY Network atas usaha yang mulia ini. Semoga Allah merahmati kita semua.

Dari Meja Mufti

 

Waktu Solat
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Subuh 88:88
Syuruk 88:88
Zohor 88:88
Asar 88:88
Maghrib 88:88
Isyak 88:88
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 

Go to top