Visitors Hit

8899702 Views

Fungsi Mufti Wilayah Persektuan

Antaranya ialah:

  • Menjadi penasihat kepada Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong dan Kerajaan Persekutuan dalam perkara-perkara kefahaman Islam meliputi semua aspek termasuk akidah, syariah, ibadah, ekonomi dan isu-isu semasa.
  • Mengkaji dan mengeluarkan fatwa atas perintah Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong atau atas inisiatif Mufti atau soalan yang dikemukakan oleh orang awam kepada Mufti.
  • Mengeluarkan panduan-panduan kefatwaan untuk masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan.
  • Membentuk keselarasan kefahaman Islam di kalangan umat Islam di Wilayah Persekutuan terhadap isu-isu atau persoalan yang timbul di kalangan masyarakat.
  • Mengawal selia perkembangan agama Islam di Wilayah Persekutuan.
  • Menentukan dan mengesah Taqwim Hijrah, Taqwim Solat dan penentuan arah kiblat di Wilayah Persekutuan berdasarkan kaedah-kaedah falak syari'e.
Rate this item
(0 votes)

Dari Meja Mufti

 

Waktu Solat
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Subuh 88:88
Syuruk 88:88
Zohor 88:88
Asar 88:88
Maghrib 88:88
Isyak 88:88
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 

Go to top