Visitors Hit

3825741 Views
Piagam Korporat

Piagam Korporat (1)

  • Kami bersedia mengurus permohonan fatwa mengenai sebarang permasalahan baru yang dikemukakan oleh masyarakat di Wilayah Persekutuan.
  • Kami bersedia mengeluarkan Kad Tauliah / Surat Kebenaran Mengajar kepada pemohon-pemohon yang layak dalam tempoh 3 bulan.
  • Kami bersedia membekalkan taqwim hijrah dan jadual waktu solat bagi Wilayah Persekutuan dalam masa 10 minit.
  • Kami bersedia menerbit risalah-risalah agama untuk menjadi panduan dan rujukan masyarakat.
  • Kami sentiasa bersedia memberi khidmat nasihat dalam bidang agama kepada masyarakat umum.

Dari Meja Mufti

 

Waktu Solat
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Subuh 88:88
Syuruk 88:88
Zohor 88:88
Asar 88:88
Maghrib 88:88
Isyak 88:88
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 

Go to top