HUKUM MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH PADA AWAL ATAU PERTENGAHAN RAMADAN

SOALAN 69 (28 RAMADAN 1436H BERSAMAAN 15/07/2015)

Apakah hukum mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadan atau pertengahannya?

 

JAWAPAN

Hukum mengeluarkan zakat fitrah pada awal bulan Ramadan atau pertengahannya ada beberapa pendapat:

Cetak