Language :  
Theme Color: blue green oren
Text Size : 
A- A A+
FAQ

VISION

Peneraju dalam pengurusan fatwa bertaraf dunia yang efisyen, profesional dan diyakini dalam aspek akidah, syariah dan tasawuf menjelang tahun 2025

MISSION

Memperkasa pemahaman dan penghayatan Islam berlandaskan al-Quran, al-Sunnah, Ijma’, dan Qias ke arah melahirkan ummah yang wasatiy secara tuntas dan progresif