DERMA DARAH

SOALAN 16 (22/06/2015 BERSAMAAN 05 RAMADAN 1436H)

Adakah menderma darah boleh membatalkan puasa?

 

JAWAPAN

Menderma darah tidaklah membatalkan puasa. Adapun yang menerima darah dianggap sama seperti inject dan yang masyhur, tidaklah batal kerana perbuatan tersebut, seperti kata Syeikh Atiyyah Saqr.


Cetak   Emel