Pilihan Bahasa:

faq2hubungi2maklumbalas2peta2

Bahagian Khidmat Sokongan

FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT SOKONGAN

unit falakUnit Pentadbiran

 1. Menyediakan perkhidmatan berkaitan pengurusan pejabat serta fasiliti yang selamat dan kondusif untuk warga jabatan.
 2. Melaksanakan urusan perolehan kerajaan berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa.
 3. Memastikan aset dan inventori jabatan dikendalikan secara cekap, sistematik dan optimum bagi keperluan pegawai.
 4. Mengendalikan urusan perkhidmatan, latihan dan pembangunan kerjaya pegawai.
 5. Merancang dan melaksanakan urusan berkaitan perjawatan dan pembangunan organisasi.
 6. Melaksana dan memantau urusan rekod, fail dan dokumentasi jabatan.
 7. Mengurusetiakan mesyuarat-mesyuarat utama jabatan berkaitan pengurusan.
 8. Menyelaras fungsi integriti jabatan dan bertindak sebagai Urus setia Lembaga Tatatertib.
 9. Melaksanakan tugas-tugas berkaitan komunikasi korporat dan khidmat pelanggan termasuk pengurusan aduan.

Unit Kewangan

 1. Merancang permohonan dan agihan bajet jabatan bagi peruntukan mengurus dan akaun amanah.
 2. Melaksanakan urusan pembayaran perolehan jabatan dan tuntutan berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa.
 3. Menguruskan pembayaran emolumen warga jabatan.
 4. Memantau prestasi kewangan jabatan serta menyediakan laporan kewangan yang berkaitan.

Unit ICT

 1. Merancang dan menetapkan keperluan ICT jabatan berdasarkan keperluan semasa jabatan.
 2. Menyedia serta memantau infrastruktur ICT termasuk rangkaian dan keselamatan rangkaian.
 3. Melaksanakan pembangunan sistem dan aplikasi yang berkaitan bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan jabatan.
 4. Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal berkaitan ICT kepada warga jabatan.