Pilihan Bahasa:

faq2hubungi2maklumbalas2peta2

VISI

Peneraju dalam pengurusan fatwa bertaraf dunia yang efisyen, profesional dan diyakini dalam aspek akidah, syariah dan tasawuf.

MISI

Memperkasa pemahaman dan penghayatan Islam berlandaskan al-Quran, al-Sunnah, Ijma’, dan Qias ke arah melahirkan ummah yang wasatiy secara tuntas dan progresif.

SLOGAN

MEMBIMBING KEUNGGULAN UMMAH

Peranan utama PMWP adalah membimbing dalam aspek dalam aspek akidah, syariah dan tasawuf. Kualiti hasil akhir peranan adalah keunggulan dalam aspek aspek akidah, syariah dan tasawuf. Pelanggan kepada PMWP adalah ummah ataupun seluruh umat manusia di Wilayah Persekutuan.

MOTO

MENSYUKURI PENCAPAIAN MELAKAR KEGEMILANGAN

  • Mensyukuri setiap amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada organisasi Jabatan Mufti untuk memberikan panduan, hukum dan fatwa kepada umat Islam. 
  • Mencapai kecemerlangan seiring dengan peningkatan kualiti kerja dan kredibiliti dalam memberi perkhidmatan.
  • Melakar arah tuju yang jelas dalam menetapkan fatwa untuk menyebarkan hukum agama, dengan prinsip keadilan sebagai panduan utama.
  • Merintis kegemilangan masa hadapan dalam pengeluaran fatwa dengan memberikan pandangan yang ilmiah dan arahan yang bijaksana, serta membimbing umat Islam ke arah kehidupan yang penuh keberkatan dan keinsafan.

Sepanjang lima dekad penubuhan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memainkan peranan yang penting dalam membimbing masyarakat dalam aspek akidah, syariah dan tasawuf. Pencapaian JMWP dalam bidang fatwa ini perlulah disyukuri dan merangsang semangat untuk terus meningkatkan kualiti pengeluaran fatwa serta pandangan hukum yang relevan dan berwibawa dalam menghadapi masalah kontemporari. Keunggulan ini akan diteruskan demi melakar lebih banyak pencapaian pada masa hadapan yang kian berubah demi kegemilangan agama Islam.