Pilihan Bahasa:

faq2hubungi2maklumbalas2peta2

Unit Konsultasi Akidah

FUNGSI UNIT KONSULTASI AKIDAH

unit kosultasi akidah

  1. Melaksanakan perintah Mahkamah melalui MAIWP dalam perkara permohonan pengisytirahan status agama di Wilayah Persekutuan.
  2. Berusaha sedaya upaya menyelamatkan akidah pemohon dengan memberi motivasi dan dorongan serta menasihati dalam hal yang berkaitan agama islam.
  3. Menjadi pemudahcara interaksi antara kepelbagaian agama di Malaysia khususnya di Wilayah-Wilayah Persekutuan.
  4. Memberi Khidmat Penasihatan khususnya berkaitan permasalahan akidah dan hal-hal lain sekiranya perlu.

Muat turun Borang Maklumat Diri Khidmat Nasihat Akidah