Pilihan Bahasa:

faq2hubungi2maklumbalas2peta2

Statistik Perkhidmatan Atas Talian

Dikemaskini pada: 01 Julai 2024

2024
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 25  17  51 17 35   17             162
2 Laman Web Rasmi PMWP 2,252,168  1,803,801  2,818,821 2,168,729 2,004,329  2,336,169              13,384,017
3 Sistem e-Fatwa
142,710
142,710
2023
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 21 20   40  29   11  27   51  32 31   17  46  52 377
2 Laman Web Rasmi PMWP 1,652,939 1,509,102   2,406,342  2,353,839   1,769,011 1,899,419  1,770,376 1,650,790   1,560,483  1,913,737  2,092,815  2,149,228 22,728,080
3 Sistem e-Fatwa
133,224
133,224
2022
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 34 21  30  22  19  37    33 25   34  14  16  51 306
2 Laman Web Rasmi PMWP 1,670,837  1,471,138 1,607,493   2,452,061 1,514,960  1,471,314    1,489,458 1,249,077  1,237,429   1,505,987 1,516,323  1,516,347  18,702,424
3 Sistem e-Fatwa
115,810
115,810
2021
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 12 12 34 58 13 4 5 6 9 21 9 21 204
2 Laman Web Rasmi PMWP 1,471,344 1,456,939 1,528,552 2,153,844 1,777,874 1,587,822 1,852,372 2,013,675 1,705,009 1,607,535 1,625,873 1,624,870 20,405,709
3 Sistem e-Fatwa
102,103
102,103
2020
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 28 28 19 0 8 17 32 21 20 16 10 19  218
2 Laman Web Rasmi PMWP 906,713 745,096 1,624,720 2,322,193 2,390,338 1,380,588 1,513,929 1,364,296 1,328,122  1,423,517 1,665,910 1,638,003  18,303,425
3 Sistem e-Fatwa
73,715
73,715
2019
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 19 9 24 25 12 10 21 14 10 25 16  18 203
2 Sistem e-Tauliah -  -  -  -  -
Jumlah Keseluruhan 19  9 24 25 12 10 21 14 10 25 16 18  203
2018
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 30  10 9  18  13  15 18  34  17  27  18   218
2 Sistem e-Tauliah 14  7 - - - - - - - - -   21 
Jumlah Keseluruhan 44 17 18   13  15  18 34   17 27  18   9 239
2017
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 23 15 12 13  1 23 23 25 19  20 13 10 197
2 Sistem e-Tauliah 38 39 24 22 44 32 34 40 53  31  31  20  408
Jumlah Keseluruhan 61 54 36 35 45 55 57 65 72  51  44 30 605
2016
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 22 20 28 36 16 11 9 30 30 24 13 4 243
2 Sistem e-Tauliah 11 9 17 19 12 10 4 14 10 18 13 15 152
Jumlah Keseluruhan 33 29 45 55 28 21 13 44 40 42 26 19 395
2015
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 15 13 23 21 19 18 15 14 11 13 19 15 196
2 Sistem e-Tauliah 17 19 17 10 11 16 6 15 8 6 11 18 154
Jumlah Keseluruhan 32 32 40 31 30 34 21 29 19 19 30 33 350
2014
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 9 4 12 16 17 7 8 17 17 14 22 17 160
2 Sistem e-Tauliah 17 25 19 11 10 8 2 3 48 50 66 13 272
Jumlah Keseluruhan 26 29 31 27 27 15 10 20 65 64 88 30 432
2013
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 13 13 12 14 11 5 14 3 13 13 10 11 132
2 Sistem e-Tauliah - - - - - - - - - - 4 1 5
Jumlah Keseluruhan 13 13 12 14 11 5 14 3 13 13 14 12 137
2012
Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Al-Bayan - 6 3 1 1 1 2 - - - - 2 16
2 Gerhana Bulan & Matahari 2 1 3 2 3 6 4 5 - - 5 1 32
3 Jadual Waktu Solat 45 24 33 64 61 66 89 121 42 38 22 37 642
4 Penerbitan 6 8 8 8 2 2 10 10 7 6 4 2 73
5 Sistem e-Kiblat - - - 4 1 - - 7 - - 2 2 16
6 Sistem e-Tauliah - 1 - 1 - - - - - - - - 2
7 Suara Pemikir 30 7 12 7 7 12 10 21 12 12 9 15 154
Jumlah Keseluruhan 83 47 59 87 75 87 115 164 61 56 42 59 935

 

Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat - - 1 3 6 5 11 11 12 6 7 6 68
Jumlah Keseluruhan - - 1 3 6 5 11 11 12 6 7 6 68
2011
Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Al-Bayan - - - - - - - - - - - - -
2 Gerhana Bulan & Matahari - - - - - - 1 5 2 1 2 2 13
3 Jadual Waktu Solat - - - - - 1 3 11 2 5 6 9 37
4 Penerbitan - - - - - - 3 7 4 4 1 5 24
5 Sistem e-Kiblat - - - - - - 1 2 2 - - - 5
6 Sistem e-Tauliah - - - - - - 2 1 - 1 1 - 5
7 Suara Pemikir 1 - - - - - 2 2 2 3 1 12 23
Jumlah Keseluruhan 1 - - - - 1 12 28 12 14 11 28 107